Cảm biến thông minh Theben/Đức

Cảm biến chuyển động (motion detectors)

Cảm biến chuyển động (motion detectors)

Xem thêm video giới thiệu cảm biến chyyển động:
Cảm biến hiện diện (Presence detectors)

Cảm biến hiện diện (Presence detectors)

Xem thêm video giới thiệu cảm biến hiện diện: 
Công tắc thời gian, công tắc hẹn giờ

Công tắc thời gian, công tắc hẹn giờ

Xem thêm Video giới thiệu thiết bị

Đối tác

Theben
foster & freeman
Pyronix
Takex
visonic