Bộ đếm giờ

BZ 142-3 - Bộ Đếm Giờ

BZ 142-3 - Bộ Đếm Giờ

Giá bán: 905,000 đ
BZ 142-3 - Bộ Đếm Giờ dùng để đếm thời gian hoạt động của máy móc, thiết bị để dễ dàng bảo trì, bảo dưỡng.
BZ 142-1 10V - Bộ Đếm Giờ

BZ 142-1 10V - Bộ Đếm Giờ

Giá bán: 1,148,000 đ
BZ 142-1 10V - Bộ Đếm Giờ dùng để đếm thời gian hoạt động của máy móc, thiết bị để dễ dàng bảo trì, bảo dưỡng...

Đối tác

Theben
foster & freeman
Pyronix
Takex
visonic