Chính sách bảo mật thông tin

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng nhằm
mục phục vụ cho các giao dịch mua bán trực tiếp với khách hàng . ngoại ra không phục vụ bất kỳ mục
đích nào khác.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN
Website http://www.hongthuy.com.vn/ sử dụng thông tin của Người Tiêu Dùng cung cấp để:
- Cung cấp các dịch vụ đến Người Tiêu Dùng;
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Tiêu Dùng và Công ty.
- Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Tiêu Dùng;
- Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người Tiêu Dùng.
- Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Người Tiêu Dùng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị
hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Người Tiêu Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền
được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:
- Ban quản trị.
- Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website http://www.hongthuy.com.vn/
- Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ
- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt
  động
- Công ty nghiên cứu thị trường
- Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
- Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Tiêu Dùng
- Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 
5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN
Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Hồng Thủy
- Địa chỉ: Tầng 2 tòa HH1 Meco Complex, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận
   Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại: (024) 39428100
- Email: kd@hongthuy.com.vn
 
6. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU
THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH
- Người Tiêu Dùng có quyền yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.
- Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban
quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Công ty sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả
lời lý do và hướng dẫn Người Tiêu Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng:
1. Qua email: kd@hongthuy.com.vn
2.  Qua điện thoại: (024) 39428100
 
7. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
- Thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng trên Website http://www.hongthuy.com.vn/ được Ban quản
trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website
http://www.hongthuy.com.vn/. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người Tiêu Dùng chỉ được
thực hiện khi có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và
quy định này.
- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của
Người Tiêu Dùng khi không có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng ngoại trừ các trường hợp được quy
định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của
Người Tiêu Dùng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra
và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Người Tiêu Dùng được biết về vụ việc.
- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người Tiêu.

8. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Người Tiêu Dùng gửi
email khiếu nại đến email kd@hongthuy.com.vn hoặc gọi điện thoại tới số (024) 39428100 để khiếu
nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay
lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu
nại.
 

Đối tác

Theben
foster & freeman
Pyronix
Takex
visonic