FOSTER & FREEMAN

Foster & Freeman hãng công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị khoa với hơn 150 nước trên thế giới đã nhập khẩu thiết bị do hãng cung cấp. Tại Việt Nam, thiết bị của hãng đã có mặt từ những năm 2000 và ngày càng góp phần quan
trọng trong đấu tranh phòng chống tội phạm. 

Đối tác

Theben
foster & freeman
Pyronix
Takex
visonic