KNX

Xem thêm video giới thiệu hệ thống KNX:
blind/switching actuator RME 8 S KNX

blind/switching actuator RME 8 S KNX

Giá bán: 10,768,000 đ
8-way switching actuator MIX2
Binary input/binary output sensor TA 6 KNX

Binary input/binary output sensor TA 6 KNX

Giá bán: 4,038,000 đ
Binary input/binary output sensor interfaces. 4-way key interface.
binary input/output sensor TA 4 KNX

binary input/output sensor TA 4 KNX

Giá bán: 3,468,000 đ
Binary input/binary output sensor interfaces. 4-way key interface.
binary input/output sensor TA 2 KNX

binary input/output sensor TA 2 KNX

Giá bán: 2,000,000 đ
Binary input/binary output sensor interfaces. 2-way key interface.
Power supply 640 mA S KNX

Power supply 640 mA S KNX

Giá bán: 17,926,000 đ
Power supply 320 mA S KNX

Power supply 320 mA S KNX

Giá bán: 13,565,000 đ
Power supply 160 mA S KNX

Power supply 160 mA S KNX

Giá bán: 8,915,000 đ

Đối tác

Theben
foster & freeman
Pyronix
Takex
visonic